Divízny závod Údržba metalurgických pecí

je postavený na tradícii bývalého národného podniku Východoslovenských železiarní a siaha až do roku 1965. Od tohto obdobia prešli tieto činnosti viacerými zmenami výsledkom ktorých bol v roku 2002 vznik spoločnosti Relingingserv, s.r.o. zameranej na opravy žiaruvzdorných výmuroviek a jej následné  prevzatie spoločnosťou VULKMONT, a.s. Košice v roku 2009 s cieľom konsolidácie činností pre metalurgický priemysel. Spoločnosť sa presadzuje v realizácii opráv rôznych tepelných agregátov v metalurgickom priemysle, energetickom, cementárenskom, chemickom, strojárskom a drevospracujúcom ako aj v odvetví spracovania  hliníka.

Žiarotechnické práce

 • dodávky, opravy a údržba žiaruvzdorných výmuroviek v hutníckom priemysle, realizácie výmuroviek, investičných celkov
 • servis v oblasti žiarotechniky, nepretržitá inšpekčná činnosť žiaruvzdorných výmuroviek
 • inšpekčné prehliadky žiaruvzdorných výmuroviek s vyhotovením správ o stave žiaruvzdornej výmurovky
 • nepretržité termovízne merania na agregátoch prichádzajúcich do styku s tekutým kovom
 • služby v oblastiach pracovných technológií ako žiaruvzdorné murivo, žiarobetóny, keramické vlákna, izolačné výmurovky, torkretovanie, shotcreting, injektáž. Typické miesta použitia sú priemyselné pece, tepelné agregáty, liace sústavy
 • technická, projekčná a poradenská činnosť v oblasti opráv žiaruvzdorných výmuroviek
 • búracie práce žiaruvzdorných výmuroviek počas GO, SO, MO a BO hutníckych agregátov
 • kontrola stavu žiaruvzdorných výmuroviek pojazdných miešačov surového železa
 • úprava nalievacích hrdiel pojazdných miešačov od nálepov a rozstreku surového železa
 • opravy žiaruvzdorných výmuroviek vysokých pecí a liacích sústav
 • murovanie, injektážne práce, búracie práce počas malých, stredných a generálnych opráv vysokých pecí
 • opravy žiaruvzdorných výmuroviek torkretážou

Vulkanizérske práce

 • údržba, opravy a výmeny opotrebených, alebo poškodených gumotextilných dopravníkových pásov
 • pogumovanie bubnov za studena ( hnaných, hnacích, prevádzacích, napínacích )

Odlievanie surového železa

 • odlievanie surového železa na liacom stroji, uskladnenie a expedícia

Referencie

 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Zelezara Smederevo, d.o.o.
 • Arcelor Mittal a.s., Ostrava
 • SSAB Lulea Ltd., Sweden
 • Dunaferr, Hungary
 • Kremikowtzi, Bulgaria
 • Prakopríruby s.r.o., Prakovce
 • Slov. elektrárne a.s., Vojany
 • Assi Domän Packaging Štúrovo a.s.
 • Kosit, a.s. Košice
 • KLF-Energetika
 • Kysucké Nové Mesto
 • 1. banskobystrická energetická spoločnosť, a.s. – Banská Bystrica
 • Starobeshevo, Ukraine
 • Environchem Chemosvit Svit, a.s.
 • S.A.Invest s.r.o., L. Mikuláš
 • Carmeuse Slovakia, s.r.o. – Košice
 • Combin s.r.o., Tisovec
 • Bučina Zvolen, a.s.
 • Krono-Ukraine TOV
 • Calderis
 • Refratechnik
 • Linde Technické plyny, Slovensko k. s. Bratislava
 • Izola Košice, s. r. o.
 • Messer Tatragas, s. r. o. Bratislava
 • Hydrosystem group, a. s. Olomouc, ČR
 • AirLiquide AGS GmbH
 • Interport Servis, s. r. o. Košice
 • Taylor - Wharton Harsco, s. r. o. Košice
 • EBA, s. r. o. Bratislava
 • Intrel, a. s. Liptovský Mikuláš
 • Danieli & C. Officine Meccaniche SpA
 • Kronospan SK, s. r. o. Prešov
 • Carmeuse Slovakia s.r.o.
 • Solivary a.s. Prešov,
 • VVaK a.s. Vranov nad Topľou
 • KOSIT a.s.
 • TEKO Košice s.r.o.

Dokumenty na stiahnutie

DSC_0006.jpg
veľkosť: 374.41 KB

Kontakt

RMS Košice s.r.o Telefón Fax
Vstupný areál U.S. Steel
044 54 Košice
+421 55 673 4357 +421 55 673 3081