História

Spoločnosť RMS Košice s.r.o. bola založená v roku 1992 za účelom poskytovania servisných činností pri výrobe surového železa a pri spracovaní vysokopecnej trosky, ako aj vulkanizačných činností pre materskú spoločnosť VSŽ, a.s. Košice s pôvodným názvom VULKMONT, a.s. Košice. Postupne si spoločnosť vybudovala silné postavenie na trhu v oblasti žiarotechnických prác a servisných činností v oblasti prvovýroby Hutníckych prevádzok predovšetkým na území Slovenskej republiky.

Po prevzatí materskej spoločnosti VSŽ, a.s. Košice strategickým partnerom U. S. Steel – Pittsburgh, USA sa pre spoločnosť VULKMONT, a.s. Košice otvorili nové možnosti rastu na domácich, ale aj na zahraničných trhoch. Postupne nasledoval celý rad fúzií v rámci skupiny spoločností U. S. Steel Košice, s.r.o. a spoločnosť začala postupne rozširovať portfólio svojich činností o zámočnícke práce, plynové práce, opravy pre energetiku a ťažký priemysel. Ďalší rozvoj nastal v oblasti elektroenergetiky, výťahov a klimatizácií, výrobe a aplikácií žiaruvzdorných materiálov pre hutnícky, petrochemický, stavebný a spracovateľský priemysel.

Rozšírenie činností bolo spojené s preberaním spoločností SELZ, a.s. (2001), Slag-Scrap, a.s. (2002), UniverzalServis (2003), Energoservis, a.s. (2007), Elektroservis VN a VVN, a.s. (2008), Reliningserv, s.r.o. (2009) a nakoniec Refrako, s.r.o. v roku 2012.

 

 

Kontakt

RMS Košice s.r.o Telefón Fax
Vstupný areál U.S. Steel
044 54 Košice
+421 55 673 4357 +421 55 673 3081