Produkty

Spoločnosť RMS Košice s.r.o.  v DZ Refrako vyrába široký sortiment progresívnych žiaruvzdorných tvarovaných a netvarovaných materiálov:

  • šamotové a kyslé tvarované výrobky
  • vysokohlinité tvarované výrobky
  • izolačné tvarované šamotové výrobky
  • hlinito-kremičité netvarové výrobky, plastické, ubíjacie hmoty, torkretovacie hmoty, injektážne a spájacie hmoty
  • pálené magnéziové a magnéziovo-spinelitické výrobky
  • nepálené magnéziovo-uhlíkaté  výrobky
  • bázické netvarované výrobky
  • nepálené hlinito-magnéziovo-uhlikaté výrobky
  • prefabrikáty z netvarovaných materiálov

Kontakt

RMS Košice s.r.o Telefón Fax
Vstupný areál U.S. Steel
044 54 Košice
+421 55 673 4357 +421 55 673 3081