Scroll to top
en sk

Divízny závod Refrako

Tradícia výroby žiaruvzdorných keramických materiálov sa začala v roku 1965 v závode „Hutnícka keramika“  bývalého národného podniku Východoslovenských železiarní. V roku 1990 vznikla samostatná spoločnosť VSŽ Keramika, s.r.o. Košice, ktorá prešla postupnou transformáciou a od roku 2002 začala svoju činnosť spoločnosť Refrako s.r.o. už ako súčasť skupiny U. S. Steel Košice, s.r.o.. Od roku 2012 je výroba žiaruvzdorných materiálov súčasťou spoločnosti RMS Košice s.r.o. ako „Divízny závod Refrako“. V súčasnosti sa na tejto časti výroby podieľa okolo 200 vysoko kvalifikovaných pracovníkov a špecialistov vo výrobe.

Výroba:

  • Šamotové a kyslé tvarované výrobky
  • Vysokohlinité tvarované výrobky
  • Izolačné tvarované šamotové výrobky
  • Hlinito-kremičité netvarové výrobky, plastické, ubíjacie hmoty, torkretovacie hmoty, injektážne a spájacie hmoty
  • Pálené magnéziové a magnéziovo-spinelitické výrobky
  • Nepálené magnéziovo-uhlíkaté výrobky
  • Bázické netvarované výrobky
  • Nepálené hlinito-magnéziovo-uhlikaté výrobky
  • Prefabrikáty z netvarovaných materiálov
  • Dekoračný a stavebný šamot, prefabrikátové krby a ohniská

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.