Scroll to top

Spoločnosť RMS Košice s.r.o. je pokračovateľom výroby žiaruvzdorných materiálov s dlhoročnou tradíciou od roku 1965, kedy bola vyrobená prvá šamotová tehla spoločnosťou VSŽ Keramika. Sme výrobcom progresívnych žiaruvzdorných materiálov na báze rôznych surovín od korundu  cez bauxit andaluzit a lupok.

DIVÍZNE ZÁVODY