Scroll to top
en sk

Divízny závod Údržba metalurgických pecí

Je postavený na tradícii bývalého národného podniku Východoslovenských železiarní a siaha až do roku 1965. Od tohto obdobia prešli tieto činnosti viacerými zmenami výsledkom ktorých bol v roku 2002 vznik spoločnosti Relingingserv, s.r.o. zameranej na opravy žiaruvzdorných výmuroviek a jej následné prevzatie spoločnosťou VULKMONT, a.s. Košice v roku 2009 s cieľom konsolidácie činností pre metalurgický priemysel. Spoločnosť sa presadzuje v realizácii opráv rôznych tepelných agregátov v metalurgickom priemysle, energetickom, cementárenskom, chemickom, strojárskom a drevospracujúcom ako aj v odvetví spracovania hliníka.

Žiarotechnické práce

 • opravy a údržba žiaruvzdorných výmuroviek v hutníckom priemysle
 • inšpekčné prehliadky žiaruvzdorných výmuroviek s vyhotovením správ o stave žiaruvzdornej výmurovky
 • technická a poradenská činnosť v oblasti opráv žiaruvzdorných výmuroviek
 • nepretržité termovízne merania na agregátoch prichádzajúcich do styku s tekutým kovom
 • búracie práce žiaruvzdorných výmuroviek strojnými mechanizmami
 • ručné búracie práce pre miesta ťažko prístupne strojnými mechanizmami

Činnosti vykonávané na dennej báze

 • kontrola stavu žiaruvzdorných výmuroviek pojazdných miešačov surového železa
 • očistenie nalievacích hrdiel pojazdných miešačov od nálepov a rozstreku surového železa pomocou mechanizmov
 • udržiavanie, ošetrovanie nalievacích hrdiel pojazdných miešačov torkretovaním
 • búracie práce strojným mechanizmom pri BO,SO,GO opravách výmuroviek pojazdných miešačov
 • BO, SO, GO opravy výmuroviek pojazdných miešačov
 • opravy žiaruvzdorných výmuroviek vysokých pecí a liacích sústav
 • kontrola stavu žiaruvzdorných výmuroviek liacích , nalievacích panvy,
 • termovízne meranie liacich nalievacích pánvy
 • očistenie liacich, nalievacích pánvy od nálepov strojnými mechanizmami pred ošetrovaním
 • samotné ošetrovanie torkretovaním liacich, nalievacích pánvy v prevádzke, pred vyradením do opravy
 • BO, SO, GO opravy liacich, nalievacích panvy
 • búranie výmuroviek viek, horákových stien strojnými mechanizmami
 • oprava žiaruvzdorných výmuroviek viek, horákových stien, krytov intenzívneho ohrevu
 • búranie žiaruvzdorných výmuroviek medzipánvy
 • opravy žiaruvzdorných výmuroviek medzipánvy
 • termovízne merania konvertorov
 • ošetrovanie konvertorov počas prevádzky torkretovaním
 • GO výmurovky konvertorov
 • oprava výmuroviek predohrievacích kotlov
 • údržba a oprava výmuroviek narážacích pecí spojená s inšpekčnou činnosťou stavu výmuroviek
 • údržba a oprava výmuroviek kotlov pre energetiku
 • údržba a oprava kyselinovzdorných výmuroviek moriacíh vaní , pecí regeneračnej stanice HCL
 • údržba a oprava výmuroviek poklopových pecí a podstavcov poklopových pecí
 • údržba a oprava výmuroviek tuneloých a komorových pecí
 • údržba a oprava výmuroviek finálnej výroby spojenú s inšpekčnou činnosťou stavu výmuroviek (kontižíhacích,pozinkovacích, lakoplastovacích liniek a dynamoliniek)

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.